اکولایزر WG 52.5%

EQUALIZER (Famoxadone+ Cymoxanil 52.5%  WG)

 

قارچ‌کش حفاظتی، درمانی و پیشگیری کننده از گروه اکسازولیدین دیون و سیانواستامید اگزایم می‌باشد، فاموكسادون در تنفس میتوکندریال در كمپلكس III اختلال ایجاد می کند و باعث توقف رشد میسیلیوم های قارچ هدف می گردد.

 نحوه اثر سيموكسانيل، به خوبی شناخته نشده است. این ترکیب بر توليد پروتئين و سنتز DNA رشد ميسليوم تاثير می گذارد و از تشکیل سلول‌های قارچ عامل بیماری جلوگیری می‌کند.

کلاس آفت کش:

قارچ کش

ماده موثره:

فاموکسادون + سیموکسانیل

دوره کارنس:

3 روز

فرمولاسیون:

گرانول قابل پخش در آب 52.5 درصد



محصولات ما

برترین محصولات صنعت کشاورزی و باغداری

حشره‌کش ها
  • حشره‌کش ها
  • قارچ‌کش ها
  • علف‌کش ها
  • کنه‌کش ها
  • کود ها

مجله علمی

جدیدترین اخبار و مقالات صنعت کشاورزی و باغداری

Fertilizers

Calcium Nitrate

کود نیترات کلسیم بلو اوشن

سبب استحکام دیواره سلولی و در پی آن استحکام شاخ و برگ و میوه گیاهان می شود
باعث افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری 
افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی
افزایش عمر انبارداری محصولات باغی و سبزیجات و بهبود وضعیت بازار پسندی آن ها
افزایش مقاومت گیاه به کم آبی
کمک به رشد و توسعه بهتر ریشه