اکولایزر WG 52.5%

EQUALIZER (Famoxadone+ Cymoxanil 52.5%  WG)

 

معرفی: اکولایزر قارچ کش آلی و نفوذی است برای پیشگیری، درمان و حفاظت با اثر ابقایی که طیف وسیعی از عوامل بیماری زا را کنترل می کند.

فاموکسادون از گروه شیمیایی اکسازولیدین دیون است، از تنفس میتوکندریال جلوگیری می کند و سبب توقف رشد میسیلیوم قارچ می‌شود. اما سیموکسانیل با تاثیر بر روی تولید پروتئین و سنتز DNA رشد میسلیوم را طی 1 تا 3 روز متوقف می‌کند.

کلاس آفت کش:

قارچ کش

ماده موثره:

فاموکسادون + سیموکسانیل

دوره کارنس:

3 روز

فرمولاسیون:

گرانول قابل پخش در آب 52.5 درصدمحصولات ما

برترین محصولات صنعت کشاورزی و باغداری

حشره‌کش
  • حشره‌کش
  • قارچ‌کش
  • علف‌کش
  • کنه‌کش
  • کودها

مجله علمی

جدیدترین اخبار و مقالات صنعت کشاورزی و باغداری

Fertilizers

Calcium Nitrate

کود نیترات کلسیم بلو اوشن

سبب استحکام دیواره سلولی و در پی آن استحکام شاخ و برگ و میوه گیاهان می شود
باعث افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی
افزایش عمر انبارداری محصولات باغی و سبزیجات و بهبود وضعیت بازار پسندی آن ها
افزایش مقاومت گیاه به کم آبی
کمک به رشد و توسعه بهتر ریشه