اکورد WP 50%

Prochloraz Manganese Chloride

 

قارچ کشی غیر سیستمیک و تماسی با اثر محافظتی و ریشه‌کنی از گروه ایمیدازول‌هاست. با مهار فعالیت استرول 14-دمتیلاز در مسیر بیوسنتز ارگوسترول عمل می‌کند.

کلاس آفت کش:

قارچ کش

ماده موثره:

پروکلراز منگنز کلراید

دوره کارنس:

10 روز

فرمولاسیون:

50% پودر قابل حل در آبمحصولات ما

برترین محصولات صنعت کشاورزی و باغداری

حشره‌کش ها
  • حشره‌کش ها
  • قارچ‌کش ها
  • علف‌کش ها
  • کنه‌کش ها
  • کود ها

مجله علمی

جدیدترین اخبار و مقالات صنعت کشاورزی و باغداری

Fertilizers

Calcium Nitrate

کود نیترات کلسیم بلو اوشن

سبب استحکام دیواره سلولی و در پی آن استحکام شاخ و برگ و میوه گیاهان می شود
باعث افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری 
افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگی
افزایش عمر انبارداری محصولات باغی و سبزیجات و بهبود وضعیت بازار پسندی آن ها
افزایش مقاومت گیاه به کم آبی
کمک به رشد و توسعه بهتر ریشه