نمایش 1–12 از 13 نتیجه

2,4-D 72%SL

توفوردی علف كشی هورمونی، انتخابی و سيستميک بازدارنده رشد

2,4-D + MCPA 67.5% SL

توفوردی علف كشی هورمونی، انتخابی و سيستميک است که به صورت پس رویشی علف­های هرز پهن برگ در مزارع گندم و جو مصرف می گردد و به سرعت از طريق ريشه و برگ جذب شده و در گياه منتقل می شود. همچنين به صورت يک جلوگيری كننده از رشد از طريق تاثير در فعاليت اكسين و ايجاد اختلال در تنفس و رشد، علف­های هرز را از بين می برد. 2,4D+MCPA پس از ۱ تا ۴ هفته در اثر رطوبت و درجه حرارت خاك تجزيه شده و اثری از آن باقی نمیماند.

اتلت (مزوسولفورون + یدوسولفورون + مفن پیر دی اتیل) Athlete (Mesosulfuron + Iodo sulfuron + Mefenpyr diethyl 1.2% OD)

اين علف­ كش در سنتز آنزیم استوهیدروکسی اسید اختلال ایجاد می­کند. توقف رشد گونه­ های حساس 48 ساعت بعد از کاربرد علف ­کش و به صورت ظهور نقاط پراکنده در برگ­ها و سپس زردی و سوختگی برگ­ها و ساقه­ علف­های هرز و در نهایت مرگ کامل گیاه طی 4 تا 6 هفته بعد از سمپاشی رخ می­دهد.

اکسی فلورفن Oxyfluorfen 24% EC

اكسي فلورفن علف كشي تماسي انتخابي از گروه دي فنيل اترها است كه بيشتر توسط اندام‌هاي هوايي و مقداري نيز توسط ريشه گياه جذب مي شود و با اكسيده كردن پروتئين و رنگدانه هاي گياه سبب از بين رفتن آن مي شود. اكسي فلورفن در ايران جهت مصرف در پياز به ثبت رسيده است. پس از مصرف اين علف كش روي خاك، نبايد سطح خاك را برهم زد و رطوبت سطح خاك و يا بارندگي مختصر اثر آن را افزايش مي دهد.

اگزادیازون Oxadiazon 12%EC

اگزادیازون علف كشی تماسی ، انتخابی و بازدارنده عمل فتوسنتز از گروه اگزادیازول است.

پرتیلاکلر Pretilachlor 50%EC

پرتیلاکلر علف کش انتخابی بوده که طیف وسیعی از علف های هرز باریک برگ و پـهن بـــرگ را در مــزارع بـــرنج از بیــن می برد. پرتـیلاکلر به سرعت توسط هیپوکوتیل، مزوکوتـــیل و کلئــوپتیل گیاه جذب و به مقدار کمتری جذب ریشه ای دارد.

تری‌بنورون متیل Tribenuron methyl 75% DF

علف كش انتخابی، تماسی از گروه سولفونيل اوره است كه با جلوگيری از بيوسنتز اسيدهای آمينه ضروری والين و ايزولوسين منجر به بازدارندگی از تقسيم سلولی و ممانعت از رشد سلولی شده و در نهايت سبب از بين رفتن علف های هرز پهن برگ در مزارع غلات می شود. این ترکیب اثر ابقایی کوتاهی در خاک دارد . وجود رطوبت در خاک جهت انتقال علف­ کش به ناحیه ریشه ها ضروری است.

تری‌فلورالین Trifluralin 48% EC

تری فلورالين علف كشی انتخابی از گروه دی نيترو آنيلين ها است كه از طريق ريشه گياهان تازه جوانه زده جذب و با جلوگيري از تقسيم سلولی از رشد ريشه‌های جانبی جلوگيری كرده و سبب از بين رفتن علف‌های هرز می شود. به همين دليل بهتر است قبل از رويش علف‌های هرز استفاده شود.

اين علف كش در دنيا در بيش از 40 نوع محصول مصرف می شود و در ايران برای پنبه، آفتابگردان، كلزا، سويا، خيار و باغات قابل مصرف است.

سوپرپاور (کلتودیم) Super Power (Clethodim 12% EC)

علف کشی سیستمیک و انتخابی از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون اگزایم می باشد که قادر به کنترل علفهای هرز باریک برگ یکساله و چند ساله می باشد. این علف کش از طریق برگ ها جذب شده و به سایر اندام های علف هرز انتقال یافته و باعث توقف تولید اسید های چرب و در نهایت مرگ علفهای هرز خواهد شد. کلتودیم از سنتز اسیدهای چرب ممانعت می کند و سبب کند شدن و در نهایت متوقف شدن رشد علف های هرز می گردد. علایم تاثیر این علفکش به صورت زرد شدن و خشک شدن برگ های جوان و ارغوانی شدن برگهای قدیمی بعد از حدود یک هفته قابل مشاهده خواهد بود. پس از مصرف علف کش بارش باران به مدت ۳ ساعت هیچ تاثیری در کارایی آن ندارد.

فن مدیفام + دس‌مدیفام + اتوفومازیت Phenmedipham+Desmedipham +Ethofumesate 27.4% EC

اين علف­ كش مخلوطی از سه علف­ كش فن­ مديفام، دس ­مديفام (از گروه فنيل كاربامات) و اتوفومازيت (از گروه بنزوفوران) است كه با جلوگيری از فتوسنتز علف‌های هرز، طيف وسيعي از علف‌های هرز پهن­ برگ را كنترل میكند. فن­ مديفام و دس­ مديفام توسط برگ­ها و اتوفومازیت توسط ساقه و ریشه جذب می­ شود.

کلتودیم Clethodim 24% EC

علف کشی سیستمیک و انتخابی از خانواده شیمیایی سیکلو هگزان دیون اگزایم می باشد.

نیکوسولفورون Nicosulfuron 4% OD

علف‌کش سیستمیک، انتخابی، پس‌رویشی از گروه سولفونیل اوره است که باید در تناوب با سایر علف‌کش‌ها استفاده شود. این علف‌ کش به طور انتخابی عمل کرده و برای کنترل علف­های هرز یکساله و چند ساله در مزارع ذرت ثبت و توصیه شده است. این علف‌ کش بیشتر از طریق برگ و تا حدودی از طریق ریشه جذب شده و با ممانعت از تقسیم سلولی موجب مرگ علف هرز می‌شود. بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه    (ALS , AHAS)، به خصوص والین، ایزولوسین و در نهایت سبب توقف تقسیم سلول و رشد گیاه می­شود. نیکوسولفورون قابل انتقال در آوندهای چوبی و آبکش گیاه و تجمع در بافت­های مریستمی می­باشد. همچنین ماندگاری در خاک ( نیمه عمر) آن 26 روز است.