نمایش 1–12 از 15 نتیجه

Calcium Nitrate نیترات کلسیم

" نیترات کلسیم بلو اوشن" کود محلول در آب است که نیتروژن و کلسیم را بطور همزمان برای افزایش کیفیت میوه و جلوگیری از پوسیدگی انتهای شکوفه فراهم می‌کند. یکی از ویژگی های مهم کود نیترات کلسیم نسبت به سایر کودها این است که به راحتی از دسترس گیاه خارج نمی‌شود و به مقدار زیاد جذب ریشه گیاه می‌شود و مقدار کمی به صورت جذب سطحی ذرات خاک می‌شوند. این کود جذب کاتیون‌های پتاسیم، کلسیم و منیزیم را بیشتر می‌کند.کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ “نیترات کلسیم بلو اوشن” علاوه بر کمک به جذب بهتر کلسیم به داخل پیکره گیاه، امکان جابجایی کلسیم در داخل گیاه و رسیدن آن به اندام‌های هدف مانند میوه، ریشه و جوانه ها را نیز تسهیل می‌نماید. نقش دیگر کلسیم افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه ها و محصولات تولیدی می باشد، به نحوی که باعث می شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود. ترکیبات:
حداقل نیتروژن کل (N) 5%/15
حداقل مقدار کلسیم محلول در آب  (CaO) 50%
حداکثر مقدار سدیم به صورت (Na) 1%
PH در محلول 10 درصد 6

Cristaland NK 10-0-40 کریستالند ان کا

"کریستالند NK10-0-40" کود حاوی ازت با درصد بالای پتاسیم می باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد زایشی و رسیدگی محصول مورداستفاده قرار می‌گیرد. مصرف این کود در بهبود رنگ، عطر، طعم و همچنین افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصول موثر است. ترکیبات:
نیتروژن کل 10 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 40 %
منیزیم محلول (MgO) 2 %

Cristaland NP 15-50-0 کریستالند ان پی

"کریستالند NP15-50" کود حاوی ازت و درصد بالای فسفر می‌باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در ابتدای مراحل رشد رویشی و زایشی و همچنین جهت افزایش ریشه‌زایی و گلدهی در تمامی محصولات، قابل استفاه می باشد. به دلیل اهمیت دو عنصر نیتروژن و فسفر در ابتدای دوره‌ی رشد گیاه، استفاده از کود اوره فسفات در این مرحله بسیار مناسب می‌باشد که سبب افزایش رشد رویشی، توسعه‌ی ریشه‌ی گیاه و تقویت گلدهی می‌شود. به دلیل اسیدی بودن  pHاین کالا، کود مناسبی جهت کاربرد در خاک‌های آهکی و قلیایی ایران می‌باشد. ترکیبات:
نیتروژن کل 15 %
فسفر قابل استفاده (P2O5) 50 %
منیزیم محلول (MgO) 2 %

Dualspore N-Slow 38

"ان اسلو 38" کود اوره با پوشش گوگردی کندرهش می‌باشد که با آزادسازی تدریجی علاوه بر جلوگیری از آبشویی اوره (نیتریفیکاسیون و کاهش تلفات ناشی تبخیر) موجب جذب تدریجی و پیوسته نیتروژن در تمام مراحل رشد گیاه می‌شود. گوگرد موجود در این کود به تنظیم نیتریفیکاسیون و بهبود عملکرد نیتروژن، به ویژه سنتز پروتئین کمک می‌کند. ترکیبات:
نیتروژن کل 38 %
نیتروژن آمونیومی 7 %
نیتروژن اوره­ای 31 %
گوگرد محلول(SO3) 19 %
حداقل مقدار ذرات با اندازه 2 تا 4 میلیمتر 90 %

Fe963(INNOVIVE)

"آهن 963"کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و همراه با ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از ۲۰۰ آنزیم گیاهی مؤثر است و به عنوان فعال کننده گیاهان، پرمصرف‌ترین ریز مغذی شناخته شده است. جلوگیری از تثبیت آهن و شوری خاک با استفاده از کلات کننده‌های ارگانیک با پایداری بالا امکان پذیر است. در این میان ترکیب EDDHA  مؤثرترین ترکیب کلات کننده برای خاک‌های قلیایی است که می‌تواند آهن را در طی زمان طولانی‌تری در خاک فعال نگه دارد. شکل ایزومری اورتو - اورتو در مولكول Fe -EDDHA یون آهن را در برابر اکسیداسیون به شدت حفاظت کرده و میزان جذب گیاهی آن را تضمین می‌کند. ترکیبات:
آهن محلول 9 %
آهن کلاته با  EDDHA 6 %
آهن کلاته با  EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو 3 %

Ferrosave48(INNOVIVE)

آهن یک عنصر ضروری برای تغذیه ­ی گیاه بوده و نقش مهمی در تشکیل کلروفیل دارد. کمبود آهن عامل محدود

GrowBest گروبست

"گروبست"  کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد که با تامین همزمان مواد آلی، آلجینیک اسید، اسیدهای آمینه و عناصر مواد ریزمغذی یک محصول کامل و ترکیبی ایده‌آل از مواد مغذی، هورمون‌های گیاهی طبیعی و عناصر معدنی است. اسید آمینه‌ها و آلجینیک اسید موجود در این محصول، آنتی استرس‌های قوی هستند که با استفاده از آن مقاومت گیاه در برابر استرس‌های محیطی افزایش می‌یابد. همچنین این کود، سبب افزایش عملکرد و رنگ ‌آوری محصول می‌شود ترکیبات:
مواد آلی 45 % منیزیم محلول  (Mgo) 0.4 %
آلجنیک اسید 18.5 % بور محلول   (B) 0.03 %
اسید آمینه آزاد 1.5 % آهن محلول 0.0226 %
نیتروژن کل 2.1 % منگنز محلول 0.0002 %
فسفر قابل استفاده  (P2O5) 2.1 % روی محلول 0.0012 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 18.7 % مس محلول 0.001 %
گوگرد محلول (SO3) 1.5 % PH 8-11
کلسیم محلول (CaO) 1.2 %

Kinghami کینگ‌همی مایع

"کینگ­‌همی" ” کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می‌باشد که با تامین همزمان مواد آلی، آلجینیک اسید، اسیدهای آمینه و عناصر مواد ریزمغذی یک محصول کامل و ترکیبی ایده‌آل از مواد مغذی، هورمون‌های گیاهی طبیعی و عناصر معدنی است. اسید آمینه‌ها و آلجینیک اسید موجود در این محصول، آنتی استرس‌های قوی هستند که با استفاده از آن مقاومت گیاه در برابر استرس‌های محیطی افزایش می‌یابد. همچنین این کود، محرک گلدهی و بازدارنده ریزش گل‌ها و افزایش دهنده کیفیت و بازارپسندی میوه‌هاست. ترکیبات:
مواد آلی 11 % منیزیم محلول  (Mgo) 0.33 %
آلجنیک اسید 7.5 % بور محلول   (B) 0.03 %
اسید آمینه آزاد 1.58 % آهن محلول 0.02626 %
نیتروژن کل 4.4 % منگنز محلول 0.0002 %
فسفر قابل استفاده  (P2O5) 4.2 % روی محلول 0.0012 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 6.3 % مس محلول 0.001 %
گوگرد محلول (SO3) 1.5 % PH 4-8
کلسیم محلول (CaO) 1 %

Lyric 4.8 لیریک

"لیریک 8/4"کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از ۲۰۰ آنزیم گیاهی مؤثر است و به عنوان فعال کننده گیاهان، پرمصرف‌ترین ریز مغذی شناخته شده است. جلوگیری از تثبیت آهن و شوری خاک با استفاده از کلات کننده‌های ارگانیک با پایداری بالا امکان پذیر است. در این میان ترکیب EDDHA مؤثرترین ترکیب کلات کننده برای خاک‌های قلیایی است که می‌تواند آهن را در طی زمان طولانی‌تری در خاک فعال نگه دارد. شکل ایزومری اورتو - اورتو در مولكول Fe -EDDHA یون آهن را در برابر اکسیداسیون به شدت حفاظت کرده و میزان جذب گیاهی آن را تضمین می‌کند. ترکیبات:
آهن محلول 6 %
آهن کلاته با  EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو 3 %
PH 7-9
وضعیت ظاهری میکروگرانول

Orthosave 55 (INNOVIVE)

"اورتوسیو 55"کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و همراه با ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از ۲۰۰ آنزیم گیاهی مؤثر است و به عنوان فعال کننده گیاهان، پرمصرف‌ترین ریز مغذی شناخته شده است. جلوگیری از تثبیت آهن و شوری خاک با استفاده از کلات کننده‌های ارگانیک با پایداری بالا امکان پذیر است. در این میان ترکیب EDDHA مؤثرترین ترکیب کلات کننده برای خاک‌های قلیایی است که می‌تواند آهن را در طی زمان طولانی‌تری در خاک فعال نگه دارد. شکل ایزومری اورتو - اورتو در مولكول Fe -EDDHA یون آهن را در برابر اکسیداسیون به شدت حفاظت کرده و میزان جذب گیاهی آن را تضمین می‌کند.
ترکیبات:
آهن محلول 6 %
آهن کلاته با  EDDHA 6 %
آهن کلاته با  EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو 5.5 %

Phyllon Complex فیلون کمپلکس

"فیلون کمپلکس" حاوی کلسیم محلول و کمپلکس شده و یکی از بهترین ترکیبات برای جبران کمبود کلسیم در گیاه است. کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ کلسیم نقش تعیین کننده‌ای در تراوایی (نفوذپذیری) و انعطاف پذیری سلول ها، جذب اسیدهای ارگانیک، تنظیم آنزیم‌‌ها و هورمون‌های گیاهی دارد. فیلون کمپلکس نقش موثر در افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه‌ها و محصولات تولیدی می‌باشد، به نحوی که باعث می‌شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب‌تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود. ترکیبات:
کلسیم محلول (CaO) 15%
کلسیم کمپلکس شده (CaO) 12%

SAGA ساگا (پتاسیم هیومات)

پتاسیم هیومات (ساگا)، حاوی هیومیک اسید، پتاسیم و فولویک اسید می باشد، با تاثیر بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، محیط مناسبی را برای رشد ریشه فراهم می‌کند و در نتیجه استقرار بهتر گیاه و رشد بهتر آن را به همراه دارد. ساگا سبب افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک، بهبود دانه‌بندی و تهویه خاک، متعادل نمودن pH خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک (CEC)، بهبود جذب عناصر، تحریک فعالیت میکروارگانیسم‌ها و افزایش جمعیت آنها و در نهایت تقویت سیستم ریشه و افزایش درصد جوانه‌زنی کاهش اثرات ناشی از تنش‌های محیطی به خصوص شوری و کم آبی شود. ترکیبات:
اسید هیومیک 60%
اسید فولویک 3%
پتاسیم محلول در آب (K2O) 11%
رطوبت 8%
PH 8 تا 10