نمایش 13–15 از 15 نتیجه

Shellight – NPK 12-5-45

NPK 12-5-45” " حاوی ازت، فسفر با درصد بالای پتاسیم به همراه مواد معدنی ریزمغذی (میکرو) بر، آهن، منگنز و روی می‌باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد زایشی و رسیدگی محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف این کود بهبود رنگ، عطر، طعم و همچنین افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد. ترکیبات:
نیتروژن کل %12 مس کلات شده با EDTA 0/0064 % <
فسفر قابل استفاده (P2O5) 5 % مولیبدن 0/004 % <
پتاسیم محلول در آب (K2O) 45 % رطوبت 3 %
منیزیم محلول (MgO) 1 % <
بور (B) 0/0096 %
آهن کلات شده با EDTA 0/056 % <
منگنز کلات شده با EDTA 0/028 % <
روی کلات شده با EDTA 0/008 % <

SHELLIGHT – NPK 20-20-20+TE

" NPK 20-20-20"کود حاوی نسبت متعادلی از عناصر پر مصرف شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم به همراه کلیه ریز مغذی‌ها به صورت کلات شده است بطوری که رشد سریع‌تر، سرسبزی، فتوسنتز بیشتر و گلدهی بهتر گیاهان را به همراه دارد ترکیبات:  
نیتروژن کل %20 روی کلات شده با EDTA 0/04 % <
فسفر قابل استفاده (P2O5) 20 % مس کلات شده با EDTA 0/04 % <
پتاسیم محلول در آب (K2O) 20 % مولیبدن 0/003 % <
گوگرد (S) 1/2 % < رطوبت 3 %
منیزیم محلول (MgO) 0/3 % <
بر (B) 0/01 % <
آهن کلات شده با EDTA 0/1 % <
منگنز کلات شده با EDTA 0/1 % <

ویگوروت Vigoroot

ویگوروت، نسل جدیدی از کودهای حاصلخیزکننده است که با تکنولوژی پیشرفته تولید شده و با عملکرد چندجانبه به تغذیه گیاه کمک می‌کند. ویگوروت رشد ریشه‌‌ها و قدرت جوانه‌زنی گیاهچه را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. این کود، حاوی هورمون‌های طبیعی است که موثر بر رشد ریشه، جوانه‌زنی، رشد گیاهچه است و مقاومت آن در برابر بیماری و استرس و سایر اثرات افزایش می‌دهد. ترکیبات:
مواد آلی 11.25 % منیزیم محلول  (Mgo) 0.2 %
آلجنیک اسید 7.5 % بور محلول   (B) 1 %
اسید آمینه آزاد 1.75 % آهن محلول 0.0226 %
نیتروژن کل 7.5 % منگنز محلول 0.0002 %
فسفر قابل استفاده  (P2O5) 4.4 % روی محلول 0.0012 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 5 % مس محلول 0.001 %
گوگرد محلول (SO3) 1 % PH 6-8
کلسیم محلول (CaO) 1 %