نمایش 13–16 از 16 نتیجه

Tebuconazole 25% EW تبوکونازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی و ریشه‌کنی از خانواده تریازول‌ها می‌باشد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بيوسنتز ارگوسترول از تشكيل غشاء سلولی جلوگیری و رشد را متوقف می‌سازد. این قارچ‌کش خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و بلعکس را دارد.

Thiophanate Methyl 70% WP تیوفانات متیل

قارچ کشی سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه تیوفانات است که با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین و در نتیجه در تقسیم میتوز عمل می‌کند. این قارچ‌کش از طریق ریشه و برگ جذب می‌شود.

Tricyclazole 75% WP تری سیکلازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی از گروه تری‌آزولوبنزوتیازول است که با جلوگیری از سنتز ملانین عمل می‌کند. این قارچ‌کش از طریق ریشه و برگ جذب می‌شود.

Trifloxystrobin 50% WG تری فلوکسی استروبین

قارچ‌کش نیمه سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی از گروه اکسیمینواستات است که با اختلال در تنفس سلولی و اختلال در انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) زنجیرهء تنفسی عمل می‌کند.