مقالات

تعیین هم‌زمان مقدار کلرپیریفوس و مهم‌ترین ناخالصی‌های آن

سمیت ناخالصی‌های یک آفت‌کش حتی در غلظت‌های بسیار اندک، در برخی موارد ممکن است معادل ماده مؤثره آفت‌کش یا بیشتر از آن باشد. این سمیت می‌تواند برای مصرف کننده محصولات کشاورزی و همچنین محیط زیست خطرناک باشد. بنابراین کنترل این ناخالصی‌ها در تکنیکال آفت‌کش‌ها بسیار مهم است. بر این اساس در تحقیقی که توسط موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد، درصد خلوص تکنیکال کلرپیریفوس و همچنین میزان دو ناخالصی مهم آن شامل سولفوتپ و 3 و5 و6- تری کلروپیریدینول یا TCP بررسی شد. بدین‌منظور از تکنیکال‌ کلرپیریفوس متعلق به  31 شرکت‌ فرمولاتور به‌صورت تصادفی نمونه برداری و آنالیز شد. برای آنالیز از دستگاه LC-MS/MS  مجهز به آنالایزر چهار قطبی سه گانه استفاده شد.‏

نتایج نشان داد، 4/6 درصد از نمونه­های تکنیکال حاوی ماده مؤثره کمتر از مقدار حد مجاز بودند. در 7/9 درصد از نمونه­ها مقدار سولفوتپ بیشتر از مقدار مجاز توصیه شده FAO بود و در بیش از 2/32 درصد از نمونه­ها مقدار TCP بیشتر از حد مجاز بود. نتایج این تحقیق نشان داد تأمین تکنیکال آفتکش‌ها از منابع معتبر و بررسی میزان ناخالصی‌ها آن‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و باید در مراحل کنترل کیفی آنها مورد توجه جدی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *