حداکثر باقیمانده مجاز در آفت کش ها

حد مجاز باقیمانده آفت کش ها Maximum Residue Limit (MRL) در بیشتر کشورها به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان و ترغیب مناسب کشاورزی در کاربرد حشره کش ها، قارچ کش ها، علف کش ها و سایر مواد اگروشیمیایی تعیین و تدوین می گردد. مقادیر MRL در هر کشور بسته به تنوع مصرف هر آفت کش روی محصولات و نیز سهم هر یک از محصولات در جیره غذایی آن کشور، متفاوت می باشد.

ادامه مطلب