نمایش 37–48 از 78 نتیجه

Oxadiazon 12%EC اگزادیازون

علف‌کش انتخابی- تماسی از گروه ان-فنیل اگزادیازول و‌ بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز (PPO) است. این علف‌کش روی گیاهچه‌های خارج شده از خاک موثر و توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود و با حرکت در آوندها به بخش‌های دیگر گیاه انتقال می یابد

Oxyfluorfen 24% EC اکسی فلورفن

علف‌کش انتخابی- تماسی از گروه دي فنيل اترها و‌ بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز (PPO) است. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود. اكسي فلورفن با اكسيده كردن پروتئين و رنگدانه‌هاي گياه سبب از بين رفتن آن مي‌شود.

Penconazole 20% EW پنکونازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از خانواده تریازول‌ها می­باشد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بيوسنتز ارگوسترول از تشكيل غشاء سلولی جلوگیری و رشد را متوقف می‌سازد. این قارچ‌کش خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و بلعکس را دارد.

Phenmedipham+Desmedipham +Ethofumesate 27.4% EC فن مدیفام + دس‌مدیفام + اتوفومازیت

علف‌کش انتخابی- سیستمیک از خانواده شیمیایی از گروه فنيل كاربامات و بنزوفوران که بازدرانده انتقال الکترون در فتوسیستم  II و مانع فتوسنتز می‌شود. این علف‌کش توسط اندام‌های هوایی و ریشه گیاه جذب می‌شود. علائم تاثیر آن به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن از حاشیه برگ و در نهایت خشک شدن برگ‌ها است.

Phyllon Complex فیلون کمپلکس

"فیلون کمپلکس" حاوی کلسیم محلول و کمپلکس شده و یکی از بهترین ترکیبات برای جبران کمبود کلسیم در گیاه است. کلسیم از عناصر غيرمتحرك است که پس از ورود به پيكره گياه، به میزان بسیار کمی جابجا می شود؛ کلسیم نقش تعیین کننده‌ای در تراوایی (نفوذپذیری) و انعطاف پذیری سلول ها، جذب اسیدهای ارگانیک، تنظیم آنزیم‌‌ها و هورمون‌های گیاهی دارد. فیلون کمپلکس نقش موثر در افزایش کیفیت، ماندگاری و بازار پسندی در میوه‌ها و محصولات تولیدی می‌باشد، به نحوی که باعث می‌شود محصولات علاوه بر سفتی بیشتر و بازارپسندی مناسب‌تر، ماندگاری بهتری نیز داشته باشند و در اثر انبار داری و جابجایی از کیفیت آنها کاسته نشود. ترکیبات:
کلسیم محلول (CaO) 15%
کلسیم کمپلکس شده (CaO) 12%

Pretilachlor 50%EC پرتیلاکلر

علف‌کش انتخابی- سیستمیک پس رویشی از گروه کلرواستامید و بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بلند است و از تقسیم سلولی ممانعت بعمل می‌آورد. جذب این علف‌کش از طریق هیپوکوتیل، مزوکوتـــیل و کلئــوپتیل و به مقدار کمتر از طریق ریشه‌های در حال جوانه زدن جذب می‌شود.

Propamocarb hydrochloride 72.2% SL پروپاموکارب هیدروکلراید

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از خانواده کاربامات‌هاست که با تغییر در تراوایی غشاء سلولی و اختلال در بیوسنتز فسفولیپدها و اسیدهای چرب عمل می‌کند. پروپاموکارب هیدروکلراید در زمین‌های شنی و فقیر تاثیر قابل خوبی ندارد.

Propiconazole 25% EC پروپیکونازول

قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از خانواده تریازول‌ها می باشد که با جلوگیری از فعالیت آنزیم استرول 14- دمتیلاز در مسیر بيوسنتز ارگوسترول از تشكيل غشاء سلولی جلوگیری نموده و رشد را متوقف می‌سازد. این قارچ‌کش خاصيت جابجايي از ريشه به برگ و بلعکس را دارد.

Pyridaben 20% WP پیریدابن

كنه‌كش تماسی، غیر سیستمیک از گروه پیریدازینون‌ها که از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری‌ ممانعت می‌کند. پیریدابن با اثر ضربتی و دوام طولانی بر روی تمام مراحل فعال رشد کنه (لارو، پوره و بالغ) تاثیر گذار است

SAGA ساگا (پتاسیم هیومات)

پتاسیم هیومات (ساگا)، حاوی هیومیک اسید، پتاسیم و فولویک اسید می باشد، با تاثیر بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، محیط مناسبی را برای رشد ریشه فراهم می‌کند و در نتیجه استقرار بهتر گیاه و رشد بهتر آن را به همراه دارد. ساگا سبب افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک، بهبود دانه‌بندی و تهویه خاک، متعادل نمودن pH خاک، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک (CEC)، بهبود جذب عناصر، تحریک فعالیت میکروارگانیسم‌ها و افزایش جمعیت آنها و در نهایت تقویت سیستم ریشه و افزایش درصد جوانه‌زنی کاهش اثرات ناشی از تنش‌های محیطی به خصوص شوری و کم آبی شود. ترکیبات:
اسید هیومیک 60%
اسید فولویک 3%
پتاسیم محلول در آب (K2O) 11%
رطوبت 8%
PH 8 تا 10

Shellight – NPK 12-5-45

NPK 12-5-45” " حاوی ازت، فسفر با درصد بالای پتاسیم به همراه مواد معدنی ریزمغذی (میکرو) بر، آهن، منگنز و روی می‌باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد زایشی و رسیدگی محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف این کود بهبود رنگ، عطر، طعم و همچنین افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد. ترکیبات:
نیتروژن کل %12 مس کلات شده با EDTA 0/0064 % <
فسفر قابل استفاده (P2O5) 5 % مولیبدن 0/004 % <
پتاسیم محلول در آب (K2O) 45 % رطوبت 3 %
منیزیم محلول (MgO) 1 % <
بور (B) 0/0096 %
آهن کلات شده با EDTA 0/056 % <
منگنز کلات شده با EDTA 0/028 % <
روی کلات شده با EDTA 0/008 % <

SHELLIGHT – NPK 20-20-20+TE

" NPK 20-20-20"کود حاوی نسبت متعادلی از عناصر پر مصرف شامل نیتروژن ، فسفر و پتاسیم به همراه کلیه ریز مغذی‌ها به صورت کلات شده است بطوری که رشد سریع‌تر، سرسبزی، فتوسنتز بیشتر و گلدهی بهتر گیاهان را به همراه دارد ترکیبات:  
نیتروژن کل %20 روی کلات شده با EDTA 0/04 % <
فسفر قابل استفاده (P2O5) 20 % مس کلات شده با EDTA 0/04 % <
پتاسیم محلول در آب (K2O) 20 % مولیبدن 0/003 % <
گوگرد (S) 1/2 % < رطوبت 3 %
منیزیم محلول (MgO) 0/3 % <
بر (B) 0/01 % <
آهن کلات شده با EDTA 0/1 % <
منگنز کلات شده با EDTA 0/1 % <