نمایش 13–24 از 78 نتیجه

Clopyralid 30%SL کلوپیرالید

علف‌کش انتخابی-سیستمیک از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسید است که نوعی اکسین مصنوعی بوده و در تقسیم سلول‌ها اختلال ایجاد می‌کند و از طریق ریشه، ساقه و برگ جذب شده در منطقه مریستم تجمع می‌نماید.

Cristaland NK 10-0-40 کریستالند ان کا

"کریستالند NK10-0-40" کود حاوی ازت با درصد بالای پتاسیم می باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد زایشی و رسیدگی محصول مورداستفاده قرار می‌گیرد. مصرف این کود در بهبود رنگ، عطر، طعم و همچنین افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصول موثر است. ترکیبات:
نیتروژن کل 10 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 40 %
منیزیم محلول (MgO) 2 %

Cristaland NP 15-50-0 کریستالند ان پی

"کریستالند NP15-50" کود حاوی ازت و درصد بالای فسفر می‌باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه در ابتدای مراحل رشد رویشی و زایشی و همچنین جهت افزایش ریشه‌زایی و گلدهی در تمامی محصولات، قابل استفاه می باشد. به دلیل اهمیت دو عنصر نیتروژن و فسفر در ابتدای دوره‌ی رشد گیاه، استفاده از کود اوره فسفات در این مرحله بسیار مناسب می‌باشد که سبب افزایش رشد رویشی، توسعه‌ی ریشه‌ی گیاه و تقویت گلدهی می‌شود. به دلیل اسیدی بودن  pHاین کالا، کود مناسبی جهت کاربرد در خاک‌های آهکی و قلیایی ایران می‌باشد. ترکیبات:
نیتروژن کل 15 %
فسفر قابل استفاده (P2O5) 50 %
منیزیم محلول (MgO) 2 %

Cyromazine 75%WP سیرومازین

حشره‌کش سیستمک- تماسی و گوارشی از گروه تنظیم کنندگان رشد (IGR) می‌باشد، و با بازدارندگی از سنتز کیتین مانع از رشد و نمو لاروها می‌شود. احتمالا در پوست اندازی لاروها نیز اختلال ایجاد می‌کند و در نتیجه ظهور حشرات کامل متوقف می‌گردد.

Dualspore N-Slow 38

"ان اسلو 38" کود اوره با پوشش گوگردی کندرهش می‌باشد که با آزادسازی تدریجی علاوه بر جلوگیری از آبشویی اوره (نیتریفیکاسیون و کاهش تلفات ناشی تبخیر) موجب جذب تدریجی و پیوسته نیتروژن در تمام مراحل رشد گیاه می‌شود. گوگرد موجود در این کود به تنظیم نیتریفیکاسیون و بهبود عملکرد نیتروژن، به ویژه سنتز پروتئین کمک می‌کند. ترکیبات:
نیتروژن کل 38 %
نیتروژن آمونیومی 7 %
نیتروژن اوره­ای 31 %
گوگرد محلول(SO3) 19 %
حداقل مقدار ذرات با اندازه 2 تا 4 میلیمتر 90 %

Elite (fosetyl aluminium 80% WDG) الیت

قارچ کشی سیستمیک، پیشگیری کننده و درمانی طولانی مدت می باشد که دارای ماده موثره  فوزتیل آلومینیوم می باشد. این قارچ­کش از مشتقات اسید فسفونیک و خانواده الکيل فسفانات است. بعلت ویژگی‌های خاص، به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب گیاه شده و با حرکت رو به بالا (Acropetal) و رو به پايين (Basipetal) درگیاه منتشر می‌شود و با فعال کردن مکانيسم دفاعی و تاثير بر پاتوژن، سبب کاهش رشد بيمارگر و کنترل بيماری می‌گردد. این ترکیب از اسپورزایی و جوانه‌زنی اسپورها جلوگیری می‌کند.

EQUALIZER (Famoxadone+ Cymoxanil 52.5% WG) اکولایزر

قارچ‌کش حفاظتی، درمانی و پیشگیری کننده از گروه اکسازولیدین دیون و سیانواستامید اگزایم می‌باشد، فاموكسادون در تنفس میتوکندریال در كمپلكس III اختلال ایجاد می کند و باعث توقف رشد میسیلیوم های قارچ هدف می گردد. نحوه اثر سيموكسانيل، به خوبی شناخته نشده است. این ترکیب بر توليد پروتئين و سنتز DNA رشد ميسليوم تاثير می گذارد و از تشکیل سلول‌های قارچ عامل بیماری جلوگیری می‌کند.

Etoxazole 10%SC اتوکسازول

كنه‌كش تماسی، غیر سیستمیک از گروه دی فنیل اکسازولین و بازدارنده رشد می باشد که باعث اختلال در سنتز کیتین و پوست اندازی می‌شود. اتوکسازول بر روی مراحل تخم، لارو و پوره کنه های هدف موثر بوده و همچنین باعث نابارور کردن تخم‌ کنه‌های ماده هدف می‌شود.

Fe963(INNOVIVE)

"آهن 963"کود آهن محلول، کلاته شده با EDDHA و همراه با ايزومر اورتو– اورتو است. عنصر آهن در فعال شدن بیش از ۲۰۰ آنزیم گیاهی مؤثر است و به عنوان فعال کننده گیاهان، پرمصرف‌ترین ریز مغذی شناخته شده است. جلوگیری از تثبیت آهن و شوری خاک با استفاده از کلات کننده‌های ارگانیک با پایداری بالا امکان پذیر است. در این میان ترکیب EDDHA  مؤثرترین ترکیب کلات کننده برای خاک‌های قلیایی است که می‌تواند آهن را در طی زمان طولانی‌تری در خاک فعال نگه دارد. شکل ایزومری اورتو - اورتو در مولكول Fe -EDDHA یون آهن را در برابر اکسیداسیون به شدت حفاظت کرده و میزان جذب گیاهی آن را تضمین می‌کند. ترکیبات:
آهن محلول 9 %
آهن کلاته با  EDDHA 6 %
آهن کلاته با  EDDHA با ايزومر اورتو - اورتو 3 %

Fenpyroximate 5%SC فن پیروکسی میت

كنه‌كش تماسی و نفوذی از گروه فنوکسی پیرازول استکه از نقل و انتقال الکترون در میتوکندری‌ها ممانعت می‌کند. این کنه کش با اثر ضربتی برای مراحل مختلف کنه های هدف استفاده می‌شود.

Ferrosave48(INNOVIVE)

آهن یک عنصر ضروری برای تغذیه ­ی گیاه بوده و نقش مهمی در تشکیل کلروفیل دارد. کمبود آهن عامل محدود

Glufosinate-Ammonium 20%SL گلوفوسینیت آمونیوم

علف‌کش علف کشی غیرانتخابی- تماسی با کمی اثر سیستمیک از گروه اسید فسفونیک که بازدارنده سنتز گلوتامین بوده و سبب اختلال در متابولیسم آمونیوم و متعاقب آن تجمع آمونیاک در بافت‌ها خواهد شد. این علف‌کش در عمل فتوسنتز نیز اختلال ایجاد می‌کند. گلوفوسینیت آمونیوم برای کنترل علف‌های‌هرز یکساله و غیر دائمی مصرف می‌شود، بنابراین این علف‌کش علف‌های‌هرز چند ساله را به خوبی کنترل نمی‌کند. كلروز و پژمردگي بافت‌ها و در نهايت مرگ علف‌هرز طی 1 تا 2 هفته از علائم تاثیر علف‌کش است.