نمایش 61–72 از 78 نتیجه

امامکتین بنزوآت Emamectin Benzoate 5.7% SG

امامکتین بنزوآت حشره ­کش تماسی و گوارشی  و دارای خاصیت نفوذی (سیستمیک محدود) است.

ايمیداکلوپريد Imidacloprid 35% SC

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی گـوارشی از گـروه نئونیکوتینویید علیه آفات نباتی بویژه حشرات مکنده کاربرد دارد. ایمیداکلوپرید روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می­گذارد. اين ترکيب در گياه بصورت سيستميک از ريشه جذب و در گياه منتشر مي شود. خاصيت سيستميک ایمیداکلوپرید باعث مي شود که اثر آن با بارندگي و شسته شدن در سطح گياه از بين نرود.

بهترين زمان مصرف اين آفتکش بطور کلي به محض ظهور آفت يا مشاهده خسارت است. اين ترکيب به همراه سيستم آبياري قطره اي نيز قابل استفاده است.

ایندوکساکارب Indoxacarb 15% SC

ایندوکساکارب حشره کشی با اثر تماسی – گوارشی از گروه اکزادیازین می باشد که روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذاشته و سبب فلج و توقف تغذیه می­شود. این حشره کش با بلوکه کردن کانال های سدیمی، سیستم عصبی حشره را مختل کرده و منجر به عدم تعادل حشرات و از بین رفتن آن­ها می­شود. این سم  ۴-۲ ساعت پس از محلول پاشی باعث مختل شدن تغذیه لاروها و فلج آنها شده و بعد از  ۶۰-۲۴ ساعت سبب مرگ لاروها می­شود. این سم به دلیل چربی دوستی ویژگی تخم کشی نیز دارد زیرا به راحتی به درون غشاء تخم جذب شده و لاروها به هنگام خروج  به محض تغذیه و تماس با سم از بین می روند.

پروفنوفوس Profenofos 50% EC

پروفنوفوس حشره‌كش و كنه‌كشی است فسفره، غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی با اثر نفوذی كه با مهار آنزيم كولين استراز و اختلال در سيستم عصبی، سبب مرگ آفات می شود.

پیری پروکسی فن Pyriproxyfen 10% EC

حشره کشی است هورمونی که بر روی رشد حشره تاثیر گذاشته و مانع تکامل آن می شود. پیری پروکسی فن فقط بر روی لارو ها و پوره ها اثر دارد و بر روی حشره بالغ تاثیری نمی گذارد. بنابراین زمان استفاده از آن به محض مشاهده مراحل رشدی ابتدایی آفت و قبل از ظهور افراد بالغ است. چنانچه این زمان از دست برود باید با یک سم بالغ کش دیگر مخلوط گردد.

تری کلرفن Trichlorfon 80% SP

حشره­ کشی  غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه ارگانوفسفات­ ها می باشد. این حشره کش با مهار آنزیم کولین استراز آفات گیاهی را از بین می برد. استیل کولین یک ناقل عصبی است که در فضای بین سیناپسی ترشح شده و باعث تحریک رشته عصبی بعدی می شود این ترکیب توسط آنزیم کولین استراز تجزیه شده و تحریک پایان می پذیرد. اما در صورت مهار آنزیم کولین استراز توسط تری­کلرفن این ناقل عصبی بطور مداوم باعث تحریک اعصاب شده و باعث فلج شدن حشره می شود. حشرات در این وضعیت توانایی حرکت و تغذیه ندارند و از بین خواهند رفت.

تیودیکارب Thiodicarb 80% DF

تیودیکارب حشره کشی گوارشی و تماسی از گروه اکسیم کارباماتها است. تیودیکارب مهار کننده آنزیم کولین استراز است. ترکیبات کارباماتی مثل ترکیبات فسفره عمل میکنند ولی زمان اثر و پایداری کمتری دارند. این ترکیبات عمل آنزیم مذکور را به منظور قطع تحریک رشته عصبی بعدی مختل نموده و مانع می‌شود که عصب دوباره به حالت عادی خود باز گردد، در نتیجه تجمع استیل کولین در سیناپس موجب می‌شود که موجود زنده در اثر تحریکات و تشنجات مکرر از بین برود.

تیوسیکلام هیدروژن اکسالات Tiocyclam Hydrogen Oxalate 50% SP

حشره کش تماسی گوارشی با خاصیت سیستمیک محدود می باشد که دارای منشاء بیولوژیک بوده و از یک نوع کرم دریایی به نام  Lumbrineris Heteropoda تهیه می شود.

دلتامترین Deltamethrin 2.5% EC

دلتامترین، حشره ­کشی تماسی، گوارشی غیرسیستمیک و سریع الاثر با پایداری زیاد از گروه پایروتروئیدها است که قدرت حشره­ کشی آن در مقایسه با سایر سموم این گروه زیادتر است. دلتامترین دارای خاصیت knock-down می­ باشد و باعث فلج شدن و افتادن سریع حشره می­ شود. این حشره­ کش روی سیستم عصبی حشره تاثیر می­ گذارد و سبب اختلال در کانال سدیم در طناب عصبی می­ شود.

دیکلرووس Dichlorvos 50%EC

حشره کش تماسی ، گوارشی ، تدخینی و نفوذی از گروه فسفره

دیمتوات Dimethoate 40% EC

حشره كش سيستميک فسفره با اثر تماسی و گوارشی است. ديمتوات با جلوگيری از كاركرد كولين استراز در سيستم عصبی آفت اختلال ايجاد می كند. اين حشره كش بيشتر روی آفات مكنده به خصوص شته و تريپس موثر است.

سایپرمترین Cypermethrin 40%EC

سايپرمترين حشره ­كشی غيرسيستمك تماسی و گوارشی با اثر ابقایی از گروه پايروتروئيدها است كه با باز نگه داشتن كانال سديم در سلول های عصبی حشره سبب مرگ آن می شود. اين حشره ­كش دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی مراحل لاروی و بالغ شب پره ها می باشد.